Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław

tel. 609-607-233

e-mail: mediator@tajsner.pl

Wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Centrum w swoim funkcjonowaniu opiera się na Regulaminie Centrum oraz na Statucie Centrum  zawierającym zasady etyki zawodowej.